Jak dlouho se staví dům?

Kontaktujte nás
Máte na základě líbivých videí z internetu pocit, že se dá postavit dům během pár dnů? Možná vás překvapí, že samotné výstavbě, během níž vám dům zdánlivě vyrůstá před očima, předchází několik časově náročných fází.

Chystáte se stavět dům a přemýšlíte nad tím, jak dlouho bude celý proces trvat? Viděli jste na internetu líbivá videa, kde byl dům postaven za pouhé tři dny? Je to skutečně tak nebo vyžaduje stavba delší časový horizont?

Pokud mluvíme o stavbě domu, chápeme pouze tu finální část celého „procesu“ stavby. Tu část, kdy se již dům montuje a staví a vyrůstá před našima očima. Této závěrečné fázi však předchází příprava a ta mnohdy trvá déle než samotná stavba (výstavba). Proto se v našem případě zaměříme na „proces“ stavby domu od samého začátku až do konce a popíšeme si, co vše je potřeba zajistit a jak dlouho to trvá. Proces stavby zahájíme v momentě, kdy již máme pozemek, na kterém se dá stavět a možná své vysněné představy o budoucím domě. Jsme tedy na úplném začátku procesu, jsme ve fázi nula.

Nejprve potřebujeme návrh samotného domu – fáze jedna. Tomuto návrhu se v odborných kruzích říká architektonická studie domu. Cílem této fáze je za účasti architekta navrhnout dům, tak aby splňoval vaše představy o bydlení. Architekt vyslechne vaše představy o domě, o jeho velikosti, náplni a celkovém pojetí. Důležité je také znát výši investice, neboť ta má vliv na koncepci řešení a velikost domu. Postupným procesem, ve kterém s architektem diskutujete jeho navrhované řešení se dostanete k finální variantě domu, se kterou jste spokojeni a tím je první fáze ukončena. Tato fáze obvykle trvá 3 až 6 měsíců a vše je závislé na vzájemné interakci mezi investory a architekty.  

Když je architektonický návrh hotový pak je dobré zpracovat rozpočet stavby, který sice není úplně přesný a finální, nicméně určí cenovou relaci stavby. Zde je třeba se vrátit zpět k finančním možnostem a posoudit, zdali se dům vlezl do cenových možností stavebníka nebo je příliš drahý. V tomto případě je ještě možné finální návrh domu upravit tak, aby se do zamýšlené ceny vešel.

Pak lze přistoupit k další fázi procesu, což je projekt pro stavební povolení – fáze dvě. Projekt popíše technické řešení domu včetně všech potřebných profesí (zdravotechnika, vytápění, větrání, elektro, požární řešení, statika) a podrobně specifikuje, jak bude dům postaven. Tento projekt slouží pro získání stavebního povolení na dům a po jeho dokončení se rozešle na úřady, což je třetí fáze procesu – inženýring. Fáze projektu trvá 2 až 3 měsíce.

V případě, že se vám líbí nějaký z typových domů a konfigurace pozemku umožní využít typové řešení, pak se celý proces zkrátí o fázi 1 a 2. Tím se dá ušetřit přibližně 6 měsíců času. Stavební povolení je však třeba získat i pro typový dům. V tomto případě začínáme fází 3.

Proces získání stavebního povolení se v návaznosti na časté změny stavebního zákona drobně mění. V zásadě jde o to, že hotový projekt pro stavební povolení je nejprve třeba rozeslat na dotčené orgány státní správy a od nich získat stanoviska k projektu. Po získání stanovisek všech potřebných dotčených orgánů lze žádat o stavební povolení na stavebním úřadě. Každý úřad má na své rozhodnutí jisté lhůty, a tak v této fázi dochází k načítání všech možných lhůt. Proto délku trvání této fáze bohužel nelze úplně přesně určit, krom úředních lhůt je totiž závislá i na rychlosti a pružnosti práce samotných úředníků. V současnosti však vyřízení stavebního povolení trvá kolem 6 měsíců.

Po vydání stavebního povolení lze zahájit stavbu – fáze 4. Zde je třeba nejprve zhotovit základy a přípojky a poté vrchní stavbu (to je vše nad základy). Základy v závislosti na složitosti je možné pro běžné nepodsklepené domy zhotovit za 1 měsíc, přípojky pak za cca 2 týdny.

Vrchní stavba bez finálních interiérů pak zabere 6 až 8 měsíců s interiéry pak o 2 měsíce déle.

Pokud to tedy zjednodušíme, přípravná fáze, tj. návrh domu, projekt pro stavební povolení a získání stavebního povolení trvá přibližně 1 rok a zabere stejně času jako samotná stavba.

  • Přípravná fáze: 12 měsíců
  • Samotná stavba: 10 až 12 měsíců

Dobrá zpráva nakonec – Chytrý dům vám zajistí všechny fáze spojené s výstavbou od samého začátku do konce. Po celou dobu budete jednat s jedním partnerem, což vám ušetří čas a starosti. Využijte našich mnohaletých zkušeností.

Přečtěte si náš e-book
Jak vyprojektovat a postavit dům bez zbytečných starostí pomocí osvědčeného postupu profesionálů.
Děkujeme za váš zájem o chytré stavby.
stáhnout ebook
Nejspíše jste něco špatně zadali, zkontrolujte prosím zdané údaje.

Zavolejte nám

+420 776 485 552

Napiště nám

filip@chytry-dum.eu