Stavba domu – smlouva je základ

Kontaktujte nás
Jestli se v nejbližší době chystáte stavět dům, nezapomeňte věnovat pozornost detailům stavební smlouvy.

Jak to vypadá, když stavíte s Chytrým domem?

Základní vztah mezi objednatelem (investorem) a dodavatelem (stavební firmou – chytrým domem) definuje smlouva. Jak taková smlouva vypadá?

Na začátku je definován předmět smlouvy – to je v našem případě stavba, dům. Dále je uvedena cena díla. Ta vychází z podrobného položkového rozpočtu, který je přílohou smlouvy. K rozpočtu je dále navázána podrobná specifikace díla. Zde jsou definovány použité materiály a výrobky. Ve smlouvě je zároveň určeno, jak se postupuje, pokud si smluvní strany domluví práce nad rámec smlouvy nebo pokud bude chtít objednatel snížit rozsah díla. Jsou také definovány platební podmínky – tj. jakým způsobem se fakturuje, kdy jsou faktury vystavovány a v jaké výši.

Důležitým součástím smlouvy jsou také termíny celé stavební akce – kdy předá objednatel staveniště, jak v této fázi staveniště vypadá (Je oploceno nebo ne? Jsou tam již dotažená základní média – tedy elektřina, vodovod a kanalizace? V jakém stavu je přístupová cesta?...) a kdy bude stavba dokončena.

Smlouva také definuje povinnosti smluvních stran – zjednodušeně řečeno, stavební firma má povinnost provádět stavbu řádně, dle stanoveného harmonogramu a o průběhu stavby a o dokončování jednotlivých etap informovat investora. Investor má zase povinnost poskytovat součinnost – tzn. přebírat zakrývané či hotové etapy stavby a v případě variant více možných řešení být připraven rozhodnout o finální variantě.

Smlouva také definuje, jak se postupuje, pokud se jedna ze smluvních stran neplní své povinnosti. Např. objednatel neplatí faktury včas nebo stavební firma neplní časový harmonogram nebo provedená práce není v dostatečné kvalitě.

Ve smlouvě je také popsáno, jak se postupuje při předání stavby a jaké dokumenty předá investor objednateli. Dále jsou definované záruky za dílo.  

U nás v Chytrém domě chápeme smlouvu o dílo jako nutnou součást partnerského vztahu mezi stavebníkem a stavební firmou. Zakládáme si však na dobrých vztazích se stavebníky, kde se vše dá řešit ústně za pochodu stavby. Když běží na obou stranách vše, jak má, tak máme smlouvu schovanou v „šuplíku“ a za celou dobu stavby se není třeba na ni odkazovat. Smlouvu vytahujeme pouze v krajních případech, kdy stavebník nedodržuje své povinnosti vyplývající ze smlouvy.

Přečtěte si náš e-book
Jak vyprojektovat a postavit dům bez zbytečných starostí pomocí osvědčeného postupu profesionálů.
Děkujeme za váš zájem o chytré stavby.
stáhnout ebook
Nejspíše jste něco špatně zadali, zkontrolujte prosím zdané údaje.

Zavolejte nám

+420 776 485 552

Napiště nám

filip@chytry-dum.eu